คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

โดยมี  นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   เนื่องในวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2561 ภายในงานดังกล่าวมี รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทั้งภายในและภายนอก  และบุคลากร ร่วมในพิธี ซึ่งภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์พร้อมถวายภัตตราหารเช้า และพิธีทางสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อน้อมเกล้าฯ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต  ให้วันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวัน "ศรีนครินทร์”


ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 20/07/18 - 16:27  เปิดอ่าน 59 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ มข.เจ้าภาพร่วมมหกรรมการศึกษาระดับชาติ EDUCA 2018
Grand Openning Innovation Club By GSB ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Start UP และ SMEs
คณบดีศึกษาศาสตร์องค์ปาฐกในการประชุมThe 5th AECon ณ อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น-ไทย ร่วมมือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ร่วมตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระอุทิศถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
คณะศึกษาศาสตร์จัด “ร้อยรักถักทอใจ สายสายใยมุทิตา” ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561