ศึกษาศาสตร์ต้อนรับการศึกษาดูงานจาก คณะครุศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี
 

 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับทีมผู้เข้าศึกษาดูงานจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.

 
 

 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และบุคลากรคณะฯ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิตาพร  เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่นำทีมผู้บริหารและบุคลากรเข้าศึกษาดูงานของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ในการนี้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และทีมผู้บริหาร ได้นำเสนอถึงรูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการงานของคณะศึกษาศาสตร์ รวมถึงรูปแบบการปรับปรุงหลักสูตร และการจัดกลุ่มสาขาวิชาแบบใหม่ที่กำลังจะดำเนินการต่อไป ในเร็วๆ นี้ รวมถึงภาพรวมของกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาของคณะฯ และท้ายสุดได้นำเยี่ยมชมห้องเรียน I-Class ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล ห้องสมุดจีน แบรี่ และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 15/06/18 - 15:31  เปิดอ่าน 99 ครั้ง
 
 
 
 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมนำเสนอแนวคิดในการประชุมระดมสมองจัดโดยสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิดมหกรรมสุขภาพเนื่องในวันมหิดล
คณะศึกษาศาสตร์ จัดทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา MBA มข.
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์