ฝ่ายวิจัยจัดอบรมการเขียนตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
 

 

 

ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการเขียนตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นการแนะแนวทางและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเขียนตำราเพื่อส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นของคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 1212 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์

 
 

อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง
 

โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนตำรา องศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านข้อกฏหมาย รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

   

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา
   

รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา
   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 8/06/18 - 10:35  เปิดอ่าน 119 ครั้ง
 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
ศึกษาศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยานข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ องค์การสวนสัตว์ในพระราชูปถัมภ์
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2561
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม I AM STEM และ ACER-N 2018
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
รองคณบดีฝ่ายวางแผน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น