เหรียญแรกกีฬาเปตอง
 

 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์  ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ในนามผู้แทนคณะที่รับผิดชอบในการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ครั้งที่ 37 "มอดินแดงเกมส์" ได้เป็นประธานในการมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาเปตอง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 

ณ สนามเปตองมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีทีมต่างๆที่ได้รับรางวัลดังนี้

 

ประเภททีมชาย 3 คน 

ชนะเลิศ เหรียญทอง มหาวิทยาลัยมหิดล ทีมที่ 1

รองชนะเลิศ  อันดับ 1 เหรียญเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทีมที่ 1

รองชนะเลิศ  อันดับ 2 เหรียญทองแดงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทีมที่ 1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ทีมที่ 1

 

ประเภททีมหญิง 3 คน 

ชนะเลิศ เหรียญทอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทีมที่ 1

รองชนะเลิศ  อันดับ 1 เหรียญเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีมที่ 2

รองชนะเลิศ  อันดับ 2 เหรียญทองแดงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีมที่ 1

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทีมที่ 1

 
 

 

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายทองสุข ศีรี
วันที่ : 5/06/18 - 16:09  เปิดอ่าน 47 ครั้ง
 
 
 
 
“ข่อยฮักเจ้าหลาย..มายสคูล (My School)” บวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์ครบรอบ 50ปี ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ต้อนรับการศึกษาดูงานจาก คณะครุศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี
ฝ่ายวิจัยจัดอบรมการเขียนตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
ศึกษาศาสตร์เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย ในงาน ชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2561
เหรียญแรกกีฬาเปตอง
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี 10ปี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น