นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คว้ารางวัล Best Presentation awards ในการประชุมนานาชาติ ISET 2018
 

 

นางสาวขวัญชนก ธีระสาร นักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คว้ารางวัล Best Poster Presentation awards ในการประชุมนานาชาติ International Conference for Science Educators and Teachers (ISET) 2018 ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระหว่าง วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2561 โดยในการนำเสนอผลงานครั้งนี้ นางสาวขวัญชนก ธีระสาร ได้นำเสนอ ผลงาน เรื่อง Issues for further organizing the floating restaurant STEM education learning activities โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง

 
 

 

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 28/05/18 - 15:11  เปิดอ่าน 494 ครั้ง
 
 
 
 
“ข่อยฮักเจ้าหลาย..มายสคูล (My School)” บวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์ครบรอบ 50ปี ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ต้อนรับการศึกษาดูงานจาก คณะครุศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี
ฝ่ายวิจัยจัดอบรมการเขียนตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
ศึกษาศาสตร์เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย ในงาน ชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2561
เหรียญแรกกีฬาเปตอง
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี 10ปี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น