นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คว้ารางวัล Best Presentation awards ในการประชุมนานาชาติ ISET 2018
 

 

นางสาวขวัญชนก ธีระสาร นักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คว้ารางวัล Best Poster Presentation awards ในการประชุมนานาชาติ International Conference for Science Educators and Teachers (ISET) 2018 ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระหว่าง วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2561 โดยในการนำเสนอผลงานครั้งนี้ นางสาวขวัญชนก ธีระสาร ได้นำเสนอ ผลงาน เรื่อง Issues for further organizing the floating restaurant STEM education learning activities โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง

 
 

 

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 28/05/18 - 15:11  เปิดอ่าน 553 ครั้ง
 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
ศึกษาศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยานข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ องค์การสวนสัตว์ในพระราชูปถัมภ์
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2561
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม I AM STEM และ ACER-N 2018
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
รองคณบดีฝ่ายวางแผน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น