นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คว้ารางวัล Best Presentation awards ในการประชุมนานาชาติ ISET 2018
 

 

นางสาวขวัญชนก ธีระสาร นักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คว้ารางวัล Best Poster Presentation awards ในการประชุมนานาชาติ International Conference for Science Educators and Teachers (ISET) 2018 ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระหว่าง วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2561 โดยในการนำเสนอผลงานครั้งนี้ นางสาวขวัญชนก ธีระสาร ได้นำเสนอ ผลงาน เรื่อง Issues for further organizing the floating restaurant STEM education learning activities โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง

 
 

 

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 28/05/18 - 15:11  เปิดอ่าน 655 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ มข.เจ้าภาพร่วมมหกรรมการศึกษาระดับชาติ EDUCA 2018
Grand Openning Innovation Club By GSB ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Start UP และ SMEs
คณบดีศึกษาศาสตร์องค์ปาฐกในการประชุมThe 5th AECon ณ อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น-ไทย ร่วมมือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ร่วมตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระอุทิศถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
คณะศึกษาศาสตร์จัด “ร้อยรักถักทอใจ สายสายใยมุทิตา” ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561