บำเพ็ญบุญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี แห่งการละสังขารของพระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และร่วมทอดผ้าไตรบังสุกุล ถวายปัจจัย ไทยธรรม แด่พระสงฆ์ เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานแด่พระเทพวิทยาคม (หล่วงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ครบรอบ 3 ปี แห่งการละสังขาร เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

พระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เจ้าอาวาส วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ. เกิดวันที่ 4 ตุลาคม 2466เป็นพระนักปฏิบัติที่เคร่งครัด และทั้งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาคม โดยได้สั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรม และใช้วัตถุมงคลเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ประชาชนได้ตั้งมั่นอยู่ในความดีมีสติไม่ประมาทในการใช้ชีวิต หลวงพ่อคูณได้สนับสนุนการพัฒนาด้วยระดมผู้มีจิตศรัทธาร่วมก่อสร้างสาธารณสมบัติให้กับประชาชน อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียนหลายแห่ง จนเป็นที่นับถือศรัทธาของคนทั้งประเทศ

 

      พระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ  มรณภาพลงขณะทำการรักษา ภายในห้องอายุรกรรมผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558  เวลา 11:45 น.สิริอายุ 91 ปี ซึ่งมีพินัยกรรมระบุให้มอบสังขาร แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำไปศึกษาค้นคว้า ตามวัตถุประสงค์ของภาควิชา ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำตามเจตนาจนครบ 3 ปี จึงได้จัดพิธีบำเพ็ญบุญกุศลทักษิณานุประทาน แด่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญพร้อมรำลึกถึงคุณูปการแห่งความดีของหลวงพ่อคูณในครั้งนี้

   

   

   
 
        
 
แหล่งที่มาของข่าว :

ข่าว:อุดมชัย สุพรรณวงศ์ 

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 18/05/18 - 15:17  เปิดอ่าน 85 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ มข.เจ้าภาพร่วมมหกรรมการศึกษาระดับชาติ EDUCA 2018
Grand Openning Innovation Club By GSB ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Start UP และ SMEs
คณบดีศึกษาศาสตร์องค์ปาฐกในการประชุมThe 5th AECon ณ อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น-ไทย ร่วมมือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ร่วมตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระอุทิศถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
คณะศึกษาศาสตร์จัด “ร้อยรักถักทอใจ สายสายใยมุทิตา” ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561