รองคณบดีฝ่ายวางแผน ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 29 ปี กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มข.
 

 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายวางแผน เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรและมอบช่อดอกไม้แก่ นายเกษม ภูธรรมะ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย เนื่องในโอกาสการจัดโครงการ “วันรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ครบรอบ 29 ปี” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

 
 

 

พิธีดังกล่าว เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ด้วยพิธีทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ล่วงลับไปแล้ว เวลา 09.09 น. พิธีเปิดป้ายกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย เวลา 10.00 ร. พิธีมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นรอบปีที่ผ่านมา เสร็จพิธีเวลา 12.00 น.

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายสมเจตน์ แก้ววงษ์
วันที่ : 16/05/18 - 13:24  เปิดอ่าน 75 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ มข.เจ้าภาพร่วมมหกรรมการศึกษาระดับชาติ EDUCA 2018
Grand Openning Innovation Club By GSB ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Start UP และ SMEs
คณบดีศึกษาศาสตร์องค์ปาฐกในการประชุมThe 5th AECon ณ อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น-ไทย ร่วมมือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ร่วมตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระอุทิศถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
คณะศึกษาศาสตร์จัด “ร้อยรักถักทอใจ สายสายใยมุทิตา” ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561