รองคณบดีฝ่ายวางแผน ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 29 ปี กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มข.
 

 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายวางแผน เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรและมอบช่อดอกไม้แก่ นายเกษม ภูธรรมะ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย เนื่องในโอกาสการจัดโครงการ “วันรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ครบรอบ 29 ปี” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

 
 

 

พิธีดังกล่าว เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ด้วยพิธีทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ล่วงลับไปแล้ว เวลา 09.09 น. พิธีเปิดป้ายกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย เวลา 10.00 ร. พิธีมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นรอบปีที่ผ่านมา เสร็จพิธีเวลา 12.00 น.

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายสมเจตน์ แก้ววงษ์
วันที่ : 16/05/18 - 13:24  เปิดอ่าน 20 ครั้ง
 
 
 
 
เปิดรับสมัครเพิ่มเติม!! โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นศึกษาศาสตร์ มข
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี 39ปี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บำเพ็ญบุญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี แห่งการละสังขารของพระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ศึกษาศาสตร์ร่วมยินดีครบรอบ 39 ปี คณะทัตแพทยศาสตร์ มข.
ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนาสถานศึกษาเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิต
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ณ โรงอาหาร คณะศึกษาศาสตร์ มข.