ศึกษาศาสตร์จัดอบรมพัฒนาบุคลากร “คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น”
 

 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมในหัวข้อ “คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น” เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม ในการเขียนขอกำหนดตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน และสามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายทองสุข ศีรีหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดการอบรม และ นายชัชวาล  หนองนา และ นางสาวปุณณภา วีระพัฒนพรรณ เจ้าหน้าที่กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการอบรม

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 9/05/18 - 15:47  เปิดอ่าน 134 ครั้ง
 
 
 
 
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2561
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม I AM STEM และ ACER-N 2018
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
รองคณบดีฝ่ายวางแผน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
“ศึกษาศาสตร์รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ สปป. ลาว
คณะศึกษาศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูฯ ร่วมถวายพระพรพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9