ศึกษาศาสตร์สืบสานประเพณี “สงกรานต์ศึกษาศาสตร์” ประจำปี 2561
 

วันที่ 9 เมษายน 2561
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีของไทย สร้างความสามัคคีในหน่วยงานและเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้มีพระคุณ เสริมสิริมงคลชีวิตในช่วงประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2561

 
 

วันที่ 9 เมษายน 2561
 

วันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดงานประจำปี “สงกรานต์ศึกษาศาสตร์” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากร ผู้อาวุโส ผู้เกษียณอายุราชการร่วมกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย พิธีทำบุญวันสงกรานต์ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป  และร่วมเปลี่ยนผ้าอังสะและทรงน้ำ พระพุทธโรจนปัญญา” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ จากนั้นประธานในพิธีนำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมรดน้ำและขอพรผู้อาวุโส และผู้เกษียณอายุราชการที่มาร่วมงาน สัมผัสได้ถึงบรรยายกาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองซึ่งเป็นพื้นที่คณาจารย์รุ่นเก่าที่เกษียณอายุราชการได้พบปะพูดคุยและอวดพรแก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

วันที่ 10 เมษายน 2561 ช่วงเช้าเวลา 7.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป บริเวณหน้าอาคารพุทธศิลป์ ริมบึงสีฐาน

และในช่วงบ่าย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาร่วมขบวนแห่งาน “บุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเริ่มตั้งขบวนแห่ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก เวลา 13.30 น. จากนั้นเคลื่อนขบวนไปยัง อาคารพุทธศิลป์ เน้นพิธีกรรมเรียบง่าย ประกอบด้วยกิจกรรมประกวดขบวนแห่พระพุทธรูปประจำแต่ละคณะและขบวนนางสังขาร การประกวดก่อเจดีย์ทราย (ตบประทาย)  พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สักการะพระบรมสารีริกธาตุ พิธีสรงน้ำหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. และตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สุดท้ายพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสประจำมหาวิทยาลัย

 

โดยในปีนี้คณะศึกษาศาสตร์ได้รับ รางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดก่อเจดีย์ทราย(ตบประทาย)

   

วันที่ 9 เมษายน 2561
   

วันที่ 9 เมษายน 2561
   

วันที่ 9 เมษายน 2561
   

วันที่ 9 เมษายน 2561
   

วันที่ 9 เมษายน 2561
   

วันที่ 10 เมษายน 2561
   

วันที่ 10 เมษายน 2561
   

วันที่ 10 เมษายน 2561
   

วันที่ 10 เมษายน 2561
   

วันที่ 10 เมษายน 2561
   

วันที่ 10 เมษายน 2561
   

วันที่ 10 เมษายน 2561
   

วันที่ 10 เมษายน 2561
   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 11/04/18 - 10:46  เปิดอ่าน 181 ครั้ง
 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 40 ปี คณะเทคนิคการแพทย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 41 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.
การบริหารการศึกษาจัดบรรยายพิเศษ “การบริการสถานศึกษายุคดิจิทัล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 “อัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก” Art Identity : From Local to Global
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการประชุมด้านคณิตศาสตรศึกษาโลก