กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ The 12th National Open Class
 

 

กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 12 The 12th National Open Class ร่วมรับฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านคณติศาสตรศึกษาจากประเทศไทย กิจกรรมเปิดชั้นเรียนโดยอาจารย์ ญี่ปุ่น เกาหลี และไทย และนิทรรศการจากโรงเรียนในโครงการฯ ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) จัดขึ้นในวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 
 

ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสเพื่อเข้าร่วมรับชมทางออนไลน์ ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2561

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK0BXLP8VD8LfEQyRf-cpitXhdWTePGchVs0d8TzEtvTTXlw/viewform

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 21/03/18 - 13:48  เปิดอ่าน 132 ครั้ง
 
 
 
 
พลศึกษาร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศึกษาศาสตร์สืบสานประเพณี “สงกรานต์ศึกษาศาสตร์” ประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีผู้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดหวัดขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับตำแหน่งใหม่ รองแม่ทัพภาคที่ 2 และผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 11 ปี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิธีเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ 2561