กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ The 12th National Open Class
 

 

กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 12 The 12th National Open Class ร่วมรับฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านคณติศาสตรศึกษาจากประเทศไทย กิจกรรมเปิดชั้นเรียนโดยอาจารย์ ญี่ปุ่น เกาหลี และไทย และนิทรรศการจากโรงเรียนในโครงการฯ ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) จัดขึ้นในวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 
 

ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสเพื่อเข้าร่วมรับชมทางออนไลน์ ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2561

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK0BXLP8VD8LfEQyRf-cpitXhdWTePGchVs0d8TzEtvTTXlw/viewform

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 21/03/18 - 13:48  เปิดอ่าน 495 ครั้ง
 
 
 
 
ญี่ปุ่น-ไทย ร่วมมือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ร่วมตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระอุทิศถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
คณะศึกษาศาสตร์จัด “ร้อยรักถักทอใจ สายสายใยมุทิตา” ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมในพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ The University of Missouri
ศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์