กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ The 12th National Open Class
 

 

กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 12 The 12th National Open Class ร่วมรับฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านคณติศาสตรศึกษาจากประเทศไทย กิจกรรมเปิดชั้นเรียนโดยอาจารย์ ญี่ปุ่น เกาหลี และไทย และนิทรรศการจากโรงเรียนในโครงการฯ ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) จัดขึ้นในวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 
 

ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสเพื่อเข้าร่วมรับชมทางออนไลน์ ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2561

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK0BXLP8VD8LfEQyRf-cpitXhdWTePGchVs0d8TzEtvTTXlw/viewform

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 21/03/18 - 13:48  เปิดอ่าน 197 ครั้ง
 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 40 ปี คณะเทคนิคการแพทย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 41 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.
การบริหารการศึกษาจัดบรรยายพิเศษ “การบริการสถานศึกษายุคดิจิทัล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 “อัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก” Art Identity : From Local to Global
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการประชุมด้านคณิตศาสตรศึกษาโลก