คณบดีศึกษาศาสตร์ตัวแทนไทยร่วมเสวนา 15th JEF for SDGs ณ ประเทศญี่ปุ่น
 

 

ในระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2561 รองศึกษาศาสตร์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเชิญในนามตัวแทนประเทศไทย เพื่อร่วมเสวนาในการประชุม 15th JEF for SDGs ณ ประเทศญี่ปุ่น

 
 

 

ในระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ได้รับเชิญในนามตัวแทนประเทศไทย เพื่อร่วมเสวนาในการประชุม Japan Education Forum for Sustainable Development Goals (15th JEF for SDGs) ณ Assembly Hall, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) และ Ministry of Foreign Affairs (MOFA) ร่วมกับ Hiroshima University และ The University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น


Japan Education Forum ปีนี้จัดเป็นปีที่ 15 โดยตั้งแต่ช่วงสองปีที่ผ่านมา การประชุมได้ให้ความสำคัญกับเรื่อง Sustainable Development Goals 2030 ของ UNESCO ซึ่งในปีนี้ เน้นเรื่อง Quality of Education for SDGs:  Realities and Challenges of Education Policy โดย รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ จะนำเสนอเรื่อง Missing Elements of Curriculum Reform และ A Model for Curriculum and Instruction System ซึ่งได้เคยนำเสนอในกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาของสภานิติบัญญัติแล้ว
การประชุม Japan Education Forum ในปีนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากประเทศต่างๆ ในการบรรยายพิเศษและเสวนา อาทิเช่น H.E. Dr. Hang Chuon Naron, Minister of Education, Youth and Sport (Cambodia) และ Noboru Abe, Professor, Graduate School of Education, Akita University สำหรับผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย 1) Kwame Akyeampong, Professor, Center for International Education, University of Sussex, UK 2) รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา 3) Shion Inoue, Teacher, NADA Junior and Senior High School 4) Rasheda K. Choudhury, Executive Director of CAMPE / Vice President, Global Campaign for Education (Bangladesh) 5) Nobuhiro Kunieda, Senior Advisor (Basic Education), Human Development Department, Japan International Cooperation Agency (JICA)   

   

   

ในระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ได้รับเชิญในนามตัวแทนประเทศไทย เพื่อร่วมเ
   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 12/03/18 - 16:39  เปิดอ่าน 58 ครั้ง
 
 
 
 
กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ The 12th National Open Class
สมาคมผู้ปกครองฯ มอบ 100,000 บาท สมทบจัดตั้ง มูลนิธิ 50ปี ศึกษาศาสตร์
“วันผลิช่อที่สาธิต” พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาลโรงเรียนสาธิต มข.
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ก้าวสู้เส้นทางครูมืออาชีพ
“เด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก”
คณบดีศึกษาศาสตร์ตัวแทนไทยร่วมเสวนา 15th JEF for SDGs ณ ประเทศญี่ปุ่น