ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาการ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัตริการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
 

 

ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ

การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

วิทยากรโดย Prof.Bill Atweh

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 - 15.30 น.

ณ ห้อง 1212 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 
 

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมที่ พิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์ ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์

โทร. 12552-3 ต่อ 110, 08-1871-1901,09-3320-9711

 

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 5/03/18 - 10:11  เปิดอ่าน 164 ครั้ง
 
 
 
 
“ข่อยฮักเจ้าหลาย..มายสคูล (My School)” บวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์ครบรอบ 50ปี ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ต้อนรับการศึกษาดูงานจาก คณะครุศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี
ฝ่ายวิจัยจัดอบรมการเขียนตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
ศึกษาศาสตร์เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย ในงาน ชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2561
เหรียญแรกกีฬาเปตอง
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี 10ปี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น