ร่วมต้อนรับคณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน EdPEx
 

 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1507 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายวางแผน พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้างาน ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเล่งเห็นว่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีแนวปฏิบัติที่ดี ในเรื่องของเกณฑ์ประกันคุณภาพ EdPEx เพื่อเป็นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างมหาวิทยาลัย

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายวางแผน
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 28/02/18 - 14:24  เปิดอ่าน 168 ครั้ง
 
 
 
 
“ข่อยฮักเจ้าหลาย..มายสคูล (My School)” บวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์ครบรอบ 50ปี ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ต้อนรับการศึกษาดูงานจาก คณะครุศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี
ฝ่ายวิจัยจัดอบรมการเขียนตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
ศึกษาศาสตร์เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย ในงาน ชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2561
เหรียญแรกกีฬาเปตอง
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี 10ปี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น