ศึกษาศาสตร์ร่วมในพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ปี 61
 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมในพิธีเปิดงาน วันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ นิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัดพิธีเปิดงาน วันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 โดยมี  นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รองศาสตราจารย์  ดร.มนต์ชัย  ดวงจินดา  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมพิธี  ในการนี้มี  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย   นักศึกษา  ประชาชนที่สนใจ  เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ นิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยงานวันเกษตรภาคอีสาน  ประจำปี 2561 นี้ จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 26มกราคม- วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดแสดงนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนิทรรศการภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน นิทรรศการของภาครัฐที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยการเกษตรยุค Thailand 4.0 การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน รวมทั้งการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานด้านการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิเช่น การจัดสัมมนาวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติทางด้านเกษตรศาสตร์ การประกวดแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน การประกวดสินค้าโดดเด่นชุมชน การแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านปศุสัตว์และการประมง งานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 22 การแข่งขันสัตว์ชนิดต่างๆ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน ครั้งที่ 7 เป็นต้น

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 29/01/18 - 15:51  เปิดอ่าน 156 ครั้ง
 
 
 
 
เปิดรับสมัครเพิ่มเติม!! โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นศึกษาศาสตร์ มข
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี 39ปี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บำเพ็ญบุญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี แห่งการละสังขารของพระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ศึกษาศาสตร์ร่วมยินดีครบรอบ 39 ปี คณะทัตแพทยศาสตร์ มข.
ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนาสถานศึกษาเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิต
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ณ โรงอาหาร คณะศึกษาศาสตร์ มข.