คอนเสิร์ตการกุศล นันทิดา แก้วบัวสาย เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจัดตั้ง “มูลนิธิ 50 ปี ศึกษาศาสตร์”
 

 

ขอเชิญร่วมชมการแสดง คอนเสิร์ตการกุศลในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจัดตั้ง “มูลนิธิ 50 ปี ศึกษาศาสตร์” นันทิดา แก้วบัวสาย ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์

บัตรราคา 3,000 / 2,000 / 1,000 บาท จำหน่ายบัตรที่ ED Shop ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 090-910-5539

 

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปใช้จัดตั้ง “มูลินิธิ 50 ปี ศึกษาศาสตร์” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาและสนับสนุนทุนการศึกษา ของนักศึกษาปัจจุบัน

 
 
 
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 23/01/18 - 11:11  เปิดอ่าน 310 ครั้ง
 
 
 
 
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2561
เปิดปฐมฤกษ์ ศึกษาศาสตร์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อจัดตั้ง มูลนิธิ 50 ปี ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์จัด 3กิจกรรมใหญ่ เนื่องในโอกาส 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม workshop ในหัวข้อ DEVELOPING RESEARCH PROPOSALS
ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ร่วมทีมวิจัยรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)