สัมมนาบ่มเพาะความเป็นครูและคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ณ ประเทศเวียดนาม
 

 

 

ในระหว่าง วันที่ 14-17 มกราคม 2561 รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรคณิตศาสตรศึกษา พร้อมคณาจารย์ในสาขาวิชาจำนวน 6 คน ได้นำนักศึกษาในสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี และบัณฑิตศึกษาทั้งโทและเอก จำนวน 284 คน รวม 7 รถบัส ไปสัมมนาในประเทศเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บ่มเพาะความเป็นครูและคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การสื่อสารความคิดที่สลับซับซ้อนเพื่อการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการสถานการณ์ปัญหาใหม่ที่ไม่คุ้นเคย และการใช้มุมมองทางประวัติศาสตร์เพื่อการคาดการณ์อนาคต เป็นต้น

 
 

 

 

โดยในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ท่านรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวของเมืองเว้ได้มาต้อนรับคณะ และแชร์เรื่อง ราวของคณะสัมมนาในเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวเมืองเว้

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายสมเจตน์ แก้ววงษ์
วันที่ : 18/01/18 - 09:38  เปิดอ่าน 200 ครั้ง
 
 
 
 
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2561
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม I AM STEM และ ACER-N 2018
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
รองคณบดีฝ่ายวางแผน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
“ศึกษาศาสตร์รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ สปป. ลาว
คณะศึกษาศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูฯ ร่วมถวายพระพรพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9