พิธีมอบรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำประเภทบุคคล ปี 59
 

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
 

 

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบหมายให้คณะศึกษาศาสตร์ และ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดพิธีมอบรางวัล “กัลปพฤกษ์ทองคำ” ประเภทบุคคล ประจำปี 2559  ให้กับ

ดร.มีชัย วีระไวทยะ ผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชนบท รวมทั้งปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตลอดระยะเวลาในการทำงานมากว่า 41 ปี เพื่อรับใช้สังคม โดยเฉพาะภาคอีสาน จนมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 
 

 

 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย ให้ร่วมกันจัดพิธีมอบรางวัล “กัลปพฤกษ์ทองคำ” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2559 ให้กับ ดร.มีชัย วีระไวทยะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนในปี 2517 ริเริ่มโครงการวางแผนครอบครัวชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดและถุงยางอนามัย และได้รับการยอมรับแพร่หลาย

ในพิธีดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้มอบรางวัลและอ่านคำประกาศเกียรติคุณ นายสุรพล เพชรวรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนสภามหาวิทยาลัยกล่าวแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนคณบดีกล่าวแสดงความยินดี

หลังจากรับรางวัล ดร.มีชัย วีระไวทยะ ได้ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ ทิศทางของการศึกษาไทยในชนบท” ซึ่งเนื้อหาที่บรรยายเป็นแนวคิดและประสบการณ์ของท่านที่เกิดจากความพยายามในการก่อตั้งโรงเรียนมีชัยพัฒนา ที่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยท่านมีจุดมุ่งหมายให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน ทำให้โรงเรียนเป็นทั้งสถานที่สอนหนังสือ ปลูกฝังความซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ รวมทั้งฝึกทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ นับเป็นการปฐกถาที่ได้รับความสนใจจากบุคคลหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา อาจารย์ นักการศึกษา และนักพัฒนาสังคม

ในพิธีครั้งนี้ มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมหลายท่าน เช่น รองศาสตราจารย์ดร.สมหมาย ปรีดิ์เปรม รองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เด่นพงษ์  สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร คณบดีคณะต่างๆ รวมทั้งยังมีบุคคลสำคัญทางการศึกษาของจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมหลายท่าน เช่น  ดร.เชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ดร. ภูมิภัทร  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 รวมทั้งศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมแสดงความยินดีและรับฟังการปาฐกถาพิเศษเป็นจำนวนมาก

   

   

งานแถลงข่าว ก่อนพิธีมอบรางวัล
   

คณบดีคณะต่างๆ พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติและนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกร่วมในพิธีดังกล่าว
   

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบรางวัลและอ่านคำประกาศเกียรติคุณ
   

นายสุรพล เพชรวรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนสภามหาวิทยาลัยกล่าวแสดงความยินดี
   

นายสุรพล เพชรวรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
   

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนคณบดีกล่าวแสดงความยินดี
   

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
   

ถ่ายภาพร่วมกัน
   

การปาฐกถาพิเศษ "ทิศทางการศึกษาไทยในชนบท"
   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายสมเจตน์ แก้ววงษ์
วันที่ : 12/01/18 - 15:21  เปิดอ่าน 212 ครั้ง
 
 
 
 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมนำเสนอแนวคิดในการประชุมระดมสมองจัดโดยสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิดมหกรรมสุขภาพเนื่องในวันมหิดล
คณะศึกษาศาสตร์ จัดทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา MBA มข.
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์