ร่วมงานทำบุญประจำปี 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มข.
 

 

 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี แด่ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสงานทำบุญประจำปี 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 
 

ภาพประกอบ

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายสมเจตน์ แก้ววงษ์
วันที่ : 20/12/17 - 17:08  เปิดอ่าน 166 ครั้ง
 
 
 
 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมนำเสนอแนวคิดในการประชุมระดมสมองจัดโดยสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิดมหกรรมสุขภาพเนื่องในวันมหิดล
คณะศึกษาศาสตร์ จัดทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา MBA มข.
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์