ร่วมงานทำบุญประจำปี 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มข.
 

 

 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี แด่ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสงานทำบุญประจำปี 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 
 

ภาพประกอบ

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายสมเจตน์ แก้ววงษ์
วันที่ : 20/12/17 - 17:08  เปิดอ่าน 115 ครั้ง
 
 
 
 
กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ The 12th National Open Class
สมาคมผู้ปกครองฯ มอบ 100,000 บาท สมทบจัดตั้ง มูลนิธิ 50ปี ศึกษาศาสตร์
“วันผลิช่อที่สาธิต” พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาลโรงเรียนสาธิต มข.
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ก้าวสู้เส้นทางครูมืออาชีพ
“เด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก”
คณบดีศึกษาศาสตร์ตัวแทนไทยร่วมเสวนา 15th JEF for SDGs ณ ประเทศญี่ปุ่น