ขอแสดงความยินดี รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีประจำปี 2559 จาก สกว.
 

 

 

รองศาสตราจารย์ อรอนงค์  ฤทธิ์ฤาชัย และทีมวิจัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมทีมวิจัยกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย สันติเวส คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2559  ด้านสาธารณะ หัวข้อ"การออกแบบสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Media Design for Art Education (Visual Arts) Learning Management for the Blind – Secondary – School Students"   ได้รับรางวัล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ


 
 

 

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 27/11/17 - 16:22  เปิดอ่าน 215 ครั้ง
 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
ศึกษาศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยานข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ องค์การสวนสัตว์ในพระราชูปถัมภ์
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2561
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม I AM STEM และ ACER-N 2018
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
รองคณบดีฝ่ายวางแผน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น