ศึกษาศาสตร์ร่วมกิจกรรมสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ Sithan KKU Festival 2017
 

 

เมื่อวันที่ 1-3 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงาน สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ Sithan KKU Festival 2017 ภายใต้แนวคิด “ศรัทธา มหาสนุก ปลุกวิถีวัฒนธรรม" ไม่ลืมของเก่า ไม่เมาของใหม่

 
 

 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น  เทศบาลนครขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น  จัดพิธีเปิดงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ Sithan KKU Festival 2017 ภายใต้แนวคิด “ศรัทธา มหาสนุก  ปลุกวิถีวัฒนธรรม" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน และนายเฉลิมชัย  วงษ์นาคเพ็ชร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงาน ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น


โดยคณะศึกษาศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล  4,000   บาท  พร้อมถ้วยรางวัล จากนายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการประกวดกระทง ขนาดใหญ่ ประเภทวัฒนธรรมประยุกต์


การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2560

  • รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวธัญรัตน์ ไร่สงวน หมายเลข 5  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4

รับเงินรางวัล  10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

  • รองชนะเลิศอันดับ 3 นางสาวญาณิกา แสนจำลา หมายเลข 23

สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 1

รับเงินรางวัล  5,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย


   

   

   

   

   

   

   

   

รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวธัญรัตน์ ไร่สงวน
   

รองชนะเลิศอันดับ 3 นางสาวญาณิกา แสนจำลา
   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 7/11/17 - 11:29  เปิดอ่าน 169 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์จัด 3กิจกรรมใหญ่ เนื่องในโอกาส 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม workshop ในหัวข้อ DEVELOPING RESEARCH PROPOSALS
ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ร่วมทีมวิจัยรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมการประชุมระดับนานาชาติ APEC-Tsukuba and UNESCO (MGIEP)
ศึกษาศาตร์ร่วมพิธีเปิด อบรมข้าราชการจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2