ขอเรียนเชิญคณาจารย์ร่วมฟังบรรยาย
 

 

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ร่วมฟังบรรยาย

"การพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ สาขามนุษญ์ศาสตร์และสังคมศาสตร์"

วิทยากร โดย รศ.สมคิด พรมจุ้ย จากมหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมาธิราช

ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้อง 1507 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์ 


 
 
 
 
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 31/10/17 - 13:17  เปิดอ่าน 266 ครั้ง
 
 
 
 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมนำเสนอแนวคิดในการประชุมระดมสมองจัดโดยสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิดมหกรรมสุขภาพเนื่องในวันมหิดล
คณะศึกษาศาสตร์ จัดทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา MBA มข.
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์