ขอเรียนเชิญคณาจารย์ร่วมฟังบรรยาย
 

 

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ร่วมฟังบรรยาย

"การพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ สาขามนุษญ์ศาสตร์และสังคมศาสตร์"

วิทยากร โดย รศ.สมคิด พรมจุ้ย จากมหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมาธิราช

ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้อง 1507 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์ 


 
 
 
 
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 31/10/17 - 13:17  เปิดอ่าน 192 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์จัด 3กิจกรรมใหญ่ เนื่องในโอกาส 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม workshop ในหัวข้อ DEVELOPING RESEARCH PROPOSALS
ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ร่วมทีมวิจัยรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมการประชุมระดับนานาชาติ APEC-Tsukuba and UNESCO (MGIEP)
ศึกษาศาตร์ร่วมพิธีเปิด อบรมข้าราชการจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2