คณะศึกษาศาสตร์ “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9”
 

 

           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณลานหา้าห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์

 
 

 

           โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดนิทรรศการพร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คุณทองสุข ศีรี รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมเยี่ยมชม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร กล่าวว่า “นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9  ในครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ปกแผ่เหล่าพสกนิกรชาวไทย  มาตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี  ผ่านการ จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่ พระราชประวัติ พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆนานัปการ ให้เป็นที่ประจักษ์แจ้งต่อสายตาปวงชน ซึ่งทุกโครงการล้วนแต่ยังประโยชน์แก่พสกนิกร และสามารถแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในประเทศได้อย่างแท้จริง  อันนำไปสู่การต่อยอด สู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงเรื่อยมา”

การจัดกิจกรรมนี้ มีนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 - 4 จาก 10 สาขาวิชา เข้าร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื้อหาของนิทรรศการเป็นการนำเสนอพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ     ที่มีต่อพสกนิการชาวไทยในด้านต่างๆ

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 24/10/17 - 13:40  เปิดอ่าน 162 ครั้ง
 
 
 
 
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2561
เปิดปฐมฤกษ์ ศึกษาศาสตร์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อจัดตั้ง มูลนิธิ 50 ปี ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์จัด 3กิจกรรมใหญ่ เนื่องในโอกาส 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม workshop ในหัวข้อ DEVELOPING RESEARCH PROPOSALS
ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ร่วมทีมวิจัยรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)