คณะศึกษาศาสตร์ “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9”
 

 

           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณลานหา้าห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์

 
 

 

           โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดนิทรรศการพร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คุณทองสุข ศีรี รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมเยี่ยมชม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร กล่าวว่า “นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9  ในครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ปกแผ่เหล่าพสกนิกรชาวไทย  มาตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี  ผ่านการ จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่ พระราชประวัติ พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆนานัปการ ให้เป็นที่ประจักษ์แจ้งต่อสายตาปวงชน ซึ่งทุกโครงการล้วนแต่ยังประโยชน์แก่พสกนิกร และสามารถแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในประเทศได้อย่างแท้จริง  อันนำไปสู่การต่อยอด สู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงเรื่อยมา”

การจัดกิจกรรมนี้ มีนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 - 4 จาก 10 สาขาวิชา เข้าร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื้อหาของนิทรรศการเป็นการนำเสนอพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ     ที่มีต่อพสกนิการชาวไทยในด้านต่างๆ

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 24/10/17 - 13:40  เปิดอ่าน 224 ครั้ง
 
 
 
 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมนำเสนอแนวคิดในการประชุมระดมสมองจัดโดยสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิดมหกรรมสุขภาพเนื่องในวันมหิดล
คณะศึกษาศาสตร์ จัดทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา MBA มข.
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์