ผศ.ดร.โชคชัย ยืนยง ได้รับเชิญเป็น Invited Speaker การประชุมวิชาการที่เวียดนาม
 

 

ผศ.ดร.โชคชัย ยืนยง อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้รับเชิญเป็น invited speaker ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Teachers' and Educational Administrators’ Competences in the Context of Globalisation ณ Thai Nguyen University of Education ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560

 
 

 

การประชุมวิชาการนานาชาติ "Teachers' and Educational Administrators’ Competences in the Context of Globalisation" ซึ่งจัดโดย Thai Nguyen University of Education  ณ เมือง Thai Nguyen ประเทศเวียดนาม  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความสนใจ ประสบการณ์ และความท้าทายในการพัฒนาวิชาชีพครูในด้านสมรรถนะของผู้บริหารการศึกษาและครูผู้สอน ภายใต้บริบทของการศึกษาที่ไร้พรมแดนในปัจจุบัน โดยมีประเด็นต่างๆ ดังนี้

  • Teachers' and Educational Administrators’ Competences in the Context of Globalisation
  • Curriculum Development in Teacher Education and Educational Management Programs and Professional Developments Programs
  • Models of Training and Retraining Teachers and Educational Administrators in the Context of Globalisation
  • Innovation in Training and Professional Development Programs for Teachers and Educational Administrators

โดยมีนักวิชาการด้านวิชาชีพครูจากประเทศต่างๆ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ได้แก่

  • Prof. Yvonne Pratt Johnson, St. John University, the USA
  • Assoc. Prof. Peter Grootenboer, Griffith University, Australia
  • Dr. Sharon Tindall-Ford, University of Wollongong. Australia
  • Asst. Prof. Dr. Chokchai  Yuenyong, Khon Khaen University, Thailand
  • Assoc. Prof. Chih-Hung Wang, National Changhua University of Education, Taiwan

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  http://tueconference.dhsptn.edu.vn/ 

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายจักรพงษ์ ทองผาย
วันที่ : 16/10/17 - 15:35  เปิดอ่าน 291 ครั้ง
 
 
 
 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมนำเสนอแนวคิดในการประชุมระดมสมองจัดโดยสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิดมหกรรมสุขภาพเนื่องในวันมหิดล
คณะศึกษาศาสตร์ จัดทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา MBA มข.
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์