แจ้ง ห้องสอบคัดเลือก เข้า ป.โท-ป.เอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (เสาร์ 14 ต.ค. 2560) ทุกสาขา ห้อง 1415
 

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มข. ฉบับที่ 136/2560  ได้ประกาศรายชื่อผู้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560  โดยมีกำหนดการสอบข้อเขียน วิชาเฉพาะสาขา  ในวันเสาร์ที่  14 ตุลาคม  2560  เวลา  09.00-12.00 น.    นั้น  คณะศึกษาศาสตร์  ขอแจ้งเพ่ิมเติม คือ ทุกสาขาวิชา เข้าสอบที่ ห้อง 1415 (ชั้น 4) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบท้าย 

(รายชื่อผู้สมัครฯ ให้เป็นไปตาม ประกาศบัณฑิตวทิทยาลัย มข.)  

 

 
 
 
 
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
วันที่ : 10/10/17 - 10:30  เปิดอ่าน 275 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ประจำปี 2560
“ศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทย ในงาน EDUCA 2017 งานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี”
รศ.ดร.สุวรี ฤกษ์จารี ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker การประชุมวิชาการที่อินโดนีเซีย
ผศ.ดร.โชคชัย ยืนยง ได้รับเชิญเป็น Invited Speaker การประชุมวิชาการที่เวียดนาม
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ครบรอบก่อตั้งศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์และขึ้นบ้านใหม่สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
ศึกษาศาสตร์ร่วมยินดี "สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียร ที่ภาคภูมิ” ผู้เกษียนอายุราชการประจำปี 2560