ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์
 

 

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์
ครบรอบ 49 ปี
ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวล 07.00 น. เป็นต้นไป

 

 
 
 

 

 

กำหนดการ

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560

เวลา 07.00 - 12.00 น.

ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

07.00 - 08.30 น.        พิธีทำบุญตักบาตรภิกขุ ณ บริเวณหน้าคณะศึกษาศาสตร์

07.00 น.        ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ

                   พร้อมกัน ณ  บริเวณด้านหน้าคณะศึกษาศาสตร์

07.30 น.        ภิกขุจากวัดนาป่าพง คลองสิบ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 10 รูปเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

07.40 น.        ภิกขุรับบิณฑบาต

08.20 น.        เสร็จพิธี

08.30 น.        ผู้เข้าร่วมทำบุญรับประทานอาหารเช้า ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสายสุรี จุติกุล (นักศึกษา)  

                   และ ED Club (ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และแขกผู้มีเกียรติ)                   

09.00 - 12.00 น.        กิจกรรมรับฟังการบรรยายธรรม ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์

09.00 น.         ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรม ณ หน้าห้องประชุมสายสุรี จุติกุล เข้าห้องประชุม

09.15 น.         รับชมวิดีทัศน์ แนะนำคณะศึกษาศาสตร์

                    รับชมวิดีทัศน์สื่อธรรมบรรยายเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท

10.00 - 12.00 น.        การบรรยายธรรมเรื่องฆราวาสชั้นเลิศ

                            โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล ประธานสงฆ์วัดนาป่าพง คลองสิบ จังหวัดปทุมธานี

 

หมายเหตุ :      1. การแต่งกาย :

                           ชุดไว้ทุกข์ (ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และแขกผู้มีเกียรติ)

                           ชุดเครื่องแบบ (นักศึกษา)                   

                 2. อาหารตักบาตร :

                             ควรเป็นอาหารพร้อมรับประทาน

 

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 4/09/17 - 17:06  เปิดอ่าน 3477 ครั้ง
 
 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
ศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2560
ศึกษาศาสตร์ร่วมกิจกรรมสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ Sithan KKU Festival 2017
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ร่วมฟังบรรยาย
คณะศึกษาศาสตร์ “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9”
ศึกษาศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ประจำปี 2560