คณะศึกษาศาสตร์ร่วมเปิด “ศูนย์อาหารวัฒนธรรมจีน” ณ สถาบันขงจื่อ มข.
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์หู หลิน  ผู้อำนวยการฝ่ายจีน  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายไทย สถาบันข่งจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสในพิธีเปิดศูนย์อาหารวัฒนธรรมจีน พร้อมกับเปิดงานเทศกาลอาหารจีนเลิศรส ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ  สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

    โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด  และได้รับเกียรติจาก Mr.Li Minggang กงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดขอนแก่น  รองกงสุลใหญ่ประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำจังหวัดขอนแก่น  กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น  Mr.Zhou Gaoyu ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา (เลขานุการเอก) สถานเอกอัครราชทูตจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

    รองศาสตราจารย์หู หลิน  กล่าวต่อไปว่า “ศูนย์อาหารวัฒนธรรมจีน ที่เปิดขึ้นในวันนี้ ถือว่าเป็นศูนย์อาหารวัฒนธรรมจีนแห่งแรกของโลก ที่จัดตั้งขึ้นในสถาบันขงจื่อ    วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการจัดพิธีเปิดศูนย์อาหารวัฒนธรรมจีนและเทศกาลอาหารจีนเลิศรส ครั้งที่  1 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสถานกงสุลจีนประจำจังหวัดขอนแก่น มีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงานกว่า 150 ท่าน  ในการจัดงานครั้งนี้ทุกท่านจะได้สัมผัสอาหารจีนผ่านการชมนิทรรศการและวิดีทัศน์ พร้อมทั้งจะได้ลิ้มรสอาหารจีนแบบดั้งเดิมจากพ่อครัวผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางจากมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ นครฉงชิ่ง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เทศกาลอาหารจีนเลิศรส ครั้งที่  1 นี้ เป็นกิจกรรมแรกของศูนย์อาหารวัฒนธรรมจีน  และเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมอื่นๆ รวมถึงการจัดอบรมการทำอาหารจีนที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต”

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 29/08/17 - 14:16  เปิดอ่าน 152 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์จัด 3กิจกรรมใหญ่ เนื่องในโอกาส 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม workshop ในหัวข้อ DEVELOPING RESEARCH PROPOSALS
ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ร่วมทีมวิจัยรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมการประชุมระดับนานาชาติ APEC-Tsukuba and UNESCO (MGIEP)
ศึกษาศาตร์ร่วมพิธีเปิด อบรมข้าราชการจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2