พิธีเปิดสำนักงานศูนย์วิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยทสึคุบะ ประจำประเทศไทย
 

 

คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีพิธีเปิด สำนักงานศูนย์วิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา CRICED (Center for Research on International Cooperation in Education Development) มหาวิทยาลัยทสึคุบะ สำนักงานประจำประเทศไทย ขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

 
 

 

สำนักงานศูนย์วิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา CRICED (Center for Research on International Cooperation in Education Development) มหาวิทยาลัยทสึคุบะ สำนักงานประจำประเทศไทยจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านข้อมูลทางวิชาการและการประสานงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ที่จะไปศึกษาและวิจัย ณ มหาวิทยาลัยทสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น

 

กำหนดการเปิดสำนักงานศูนย์วิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา CRICED (Center for Research on International Cooperation in Education Development) มหาวิทยาลัยทสึคุบะ สำนักงานประจำประเทศไทย

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน (IRDTP) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560

----------------------------------------------------------------------

 

08.00             รถตู้คณะศึกษาศาสตร์ รับอธิการบดีมหาวิทยาลัยทสึคุบะและคณะ จากโรงแรม

08.30            เดินทางถึงสถาบัน IRDTP และถ่ายรูปรวมบริเวณด้านหน้าอาคาร

08.45 - 09.20   วิดีทัศน์นำเสนอความเป็นมา และแนะนำสถาบัน IRDTP ในห้องประชุมชั้น 3

โดยผู้อำนวยการสถาบัน IRDTP (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์)

Speech โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Speech โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยทสึคุบะ

09.20 - 09.30   พิธีตัดริบบิ้นเปิดศูนย์ประสานงานฯ (หน้าห้องศูนย์ประสานงานฯ ชั้น 1)

09.30 - 10.00   หารือความร่วมมือ ระหว่างผู้บริหารสถาบัน IRDTP และ มหาวิทยาลัยทสึคุบะ

พร้อมรับประทานอาหารว่าง ในห้องประชุมชั้น 3

10.00 – 10.30  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทสึคุบะ พบปะตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิต

        มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเดินชมนิทรรศการบริเวณชั้นล่าง

10.30            รถตู้คณะศึกษาศาสตร์ ส่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทสึคุบะ และคณะ ที่อาคารสิริคุณากร

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 22/08/17 - 09:56  เปิดอ่าน 558 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์จัด 3กิจกรรมใหญ่ เนื่องในโอกาส 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม workshop ในหัวข้อ DEVELOPING RESEARCH PROPOSALS
ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ร่วมทีมวิจัยรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมการประชุมระดับนานาชาติ APEC-Tsukuba and UNESCO (MGIEP)
ศึกษาศาตร์ร่วมพิธีเปิด อบรมข้าราชการจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2