พิธีเปิดสำนักงานศูนย์วิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยทสึคุบะ ประจำประเทศไทย
 

 

คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีพิธีเปิด สำนักงานศูนย์วิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา CRICED (Center for Research on International Cooperation in Education Development) มหาวิทยาลัยทสึคุบะ สำนักงานประจำประเทศไทย ขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

 
 

 

สำนักงานศูนย์วิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา CRICED (Center for Research on International Cooperation in Education Development) มหาวิทยาลัยทสึคุบะ สำนักงานประจำประเทศไทยจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านข้อมูลทางวิชาการและการประสานงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ที่จะไปศึกษาและวิจัย ณ มหาวิทยาลัยทสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น

 

กำหนดการเปิดสำนักงานศูนย์วิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา CRICED (Center for Research on International Cooperation in Education Development) มหาวิทยาลัยทสึคุบะ สำนักงานประจำประเทศไทย

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน (IRDTP) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560

----------------------------------------------------------------------

 

08.00             รถตู้คณะศึกษาศาสตร์ รับอธิการบดีมหาวิทยาลัยทสึคุบะและคณะ จากโรงแรม

08.30            เดินทางถึงสถาบัน IRDTP และถ่ายรูปรวมบริเวณด้านหน้าอาคาร

08.45 - 09.20   วิดีทัศน์นำเสนอความเป็นมา และแนะนำสถาบัน IRDTP ในห้องประชุมชั้น 3

โดยผู้อำนวยการสถาบัน IRDTP (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์)

Speech โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Speech โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยทสึคุบะ

09.20 - 09.30   พิธีตัดริบบิ้นเปิดศูนย์ประสานงานฯ (หน้าห้องศูนย์ประสานงานฯ ชั้น 1)

09.30 - 10.00   หารือความร่วมมือ ระหว่างผู้บริหารสถาบัน IRDTP และ มหาวิทยาลัยทสึคุบะ

พร้อมรับประทานอาหารว่าง ในห้องประชุมชั้น 3

10.00 – 10.30  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทสึคุบะ พบปะตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิต

        มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเดินชมนิทรรศการบริเวณชั้นล่าง

10.30            รถตู้คณะศึกษาศาสตร์ ส่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทสึคุบะ และคณะ ที่อาคารสิริคุณากร

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 22/08/17 - 09:56  เปิดอ่าน 444 ครั้ง
 
 
 
 
49 ปี ครบรอบวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์ มข. จัดยิ่งใหญ่ APEC&ICER 2017 รวมนักวิชาการจากทั่วโลก
LIVE! ถ่ายทอดสด ประชุมวิชาการนานาชาติ APEC&ICER 2017 DAY 2
LIVE! ถ่ายทอดสด ประชุมวิชาการนานาชาติ APEC&ICER 2017
APEC&ICER International Conference 2017 9-12 กันยายน 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มข
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์