คณะศึกษาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
 

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวเปิดการปฐมนิเทศ แนะนำคณาจารย์ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุรุศึกษาประเทศไทย” จากนั้น ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย เป็นวิทยากร แนะนำให้ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจราจร และนักศึกษาแยกพบอาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ กล่าวว่า “ขอยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกหัดครูชั้นปีทืี่ 1 ทุกคนเข้าสู่คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่จำง่าย เพราะในปีถัดไปก็จะครบรอบ 50 ปี ของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งทางคณะฯ ก็ได้ปรับปรุงห้องประชุมสายสุรี จุติกลุใหม่ ร่วมถึงอาคารสถานที่ ห้องสมุดจีนแบรี่และหลายๆ อย่างก็อยากให้นักศึกษาใหม่ทุกคนร่วมภูมิและพร้อมรับครบรอบ 50 ปี ของเรา

ระยะเวลา 5 ปี ในการฝึกหัดวิชาชีพครู แต่ละวันที่ผ่านไปมีคุณค่ามากเพราะเราไม่สามารถถอยกลับมาแก้ไขได้เพราะฉะนั้นอยากให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตและใช้เวลาในแต่ละวันให้มีความหมาย และขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคนประสบความสำเร็จ”

   

   

   

   

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย
   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 1/08/17 - 15:55  เปิดอ่าน 406 ครั้ง
 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 40 ปี คณะเทคนิคการแพทย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 41 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.
การบริหารการศึกษาจัดบรรยายพิเศษ “การบริการสถานศึกษายุคดิจิทัล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 “อัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก” Art Identity : From Local to Global
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการประชุมด้านคณิตศาสตรศึกษาโลก