คณะศึกษาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
 

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวเปิดการปฐมนิเทศ แนะนำคณาจารย์ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุรุศึกษาประเทศไทย” จากนั้น ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย เป็นวิทยากร แนะนำให้ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจราจร และนักศึกษาแยกพบอาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ กล่าวว่า “ขอยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกหัดครูชั้นปีทืี่ 1 ทุกคนเข้าสู่คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่จำง่าย เพราะในปีถัดไปก็จะครบรอบ 50 ปี ของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งทางคณะฯ ก็ได้ปรับปรุงห้องประชุมสายสุรี จุติกลุใหม่ ร่วมถึงอาคารสถานที่ ห้องสมุดจีนแบรี่และหลายๆ อย่างก็อยากให้นักศึกษาใหม่ทุกคนร่วมภูมิและพร้อมรับครบรอบ 50 ปี ของเรา

ระยะเวลา 5 ปี ในการฝึกหัดวิชาชีพครู แต่ละวันที่ผ่านไปมีคุณค่ามากเพราะเราไม่สามารถถอยกลับมาแก้ไขได้เพราะฉะนั้นอยากให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตและใช้เวลาในแต่ละวันให้มีความหมาย และขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคนประสบความสำเร็จ”

   

   

   

   

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย
   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 1/08/17 - 15:55  เปิดอ่าน 330 ครั้ง
 
 
 
 
กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ The 12th National Open Class
สมาคมผู้ปกครองฯ มอบ 100,000 บาท สมทบจัดตั้ง มูลนิธิ 50ปี ศึกษาศาสตร์
“วันผลิช่อที่สาธิต” พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาลโรงเรียนสาธิต มข.
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ก้าวสู้เส้นทางครูมืออาชีพ
“เด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก”
คณบดีศึกษาศาสตร์ตัวแทนไทยร่วมเสวนา 15th JEF for SDGs ณ ประเทศญี่ปุ่น