ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิดการประชุมระดับนานาชาติ AASIC 2017
 

 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อโครงการ “The 5th Asian Academic Society International Conference - AASIC 2017” ซึ่งจัดโดยชมรมนักศึกษาอินโดนีเชียประจำประเทศไทย (Overseas Indonesian Student Association in Thailand) และชมรมนักศึกษาอินโดนีเซีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพร่วม ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น

 
 

 

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงานประชุมดังกล่าว พร้อมด้วย H.E. Mr. Ahmad Rusdi เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยProf. Mustari Education and Culture Attache’ จากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ผศ.ดร. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่งจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเชีย ประจำประเทศไทย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทางด้านวิชาการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ในงานมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากกว่า 200 คน

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 1/08/17 - 11:14  เปิดอ่าน 207 ครั้ง
 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 40 ปี คณะเทคนิคการแพทย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 41 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.
การบริหารการศึกษาจัดบรรยายพิเศษ “การบริการสถานศึกษายุคดิจิทัล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 “อัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก” Art Identity : From Local to Global
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการประชุมด้านคณิตศาสตรศึกษาโลก