ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิดการประชุมระดับนานาชาติ AASIC 2017
 

 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อโครงการ “The 5th Asian Academic Society International Conference - AASIC 2017” ซึ่งจัดโดยชมรมนักศึกษาอินโดนีเชียประจำประเทศไทย (Overseas Indonesian Student Association in Thailand) และชมรมนักศึกษาอินโดนีเซีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพร่วม ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น

 
 

 

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงานประชุมดังกล่าว พร้อมด้วย H.E. Mr. Ahmad Rusdi เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยProf. Mustari Education and Culture Attache’ จากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ผศ.ดร. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่งจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเชีย ประจำประเทศไทย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทางด้านวิชาการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ในงานมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากกว่า 200 คน

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 1/08/17 - 11:14  เปิดอ่าน 107 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ประจำปี 2560
“ศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทย ในงาน EDUCA 2017 งานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี”
รศ.ดร.สุวรี ฤกษ์จารี ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker การประชุมวิชาการที่อินโดนีเซีย
ผศ.ดร.โชคชัย ยืนยง ได้รับเชิญเป็น Invited Speaker การประชุมวิชาการที่เวียดนาม
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ครบรอบก่อตั้งศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์และขึ้นบ้านใหม่สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
ศึกษาศาสตร์ร่วมยินดี "สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียร ที่ภาคภูมิ” ผู้เกษียนอายุราชการประจำปี 2560