แจ้ง ห้องสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษา ป.โท และ ป.เอก : ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 รอบ 2 วันที่ 7-8 ก.ค.2560
 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2560  รอบที่  2

ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2560

* ผู้เข้าสอบ รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น.  ณ ห้องงานบริการการศึกษา (ชั้น 1)

  คณะศึกษาศาสตร์ มข.  และ  

เข้าห้องสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.  ณ ห้องสอบที่กำหนด ตามไฟล์แนบ

 
 
 

1.  ป.เอก หลักสูตรและการสอน           วันที่ 8 ก.ค. 2560         ห้อง 1535   

2.  ป.โท เทคโนโลยีการศึกษา            วันที่ 8 ก.ค. 2560         ห้อง 1217  

 3. ป.โท คณิตศาสตรศึกษา               วันที่ 7 ก.ค. 2560         ห้อง 1368   

4.  ป.โท การบริหารการศึกษา             วันที่ 8 ก.ค. 2560         ห้อง 1412

5.  ป.โท หลักสูตรและการสอน  พัฒนาหลักสูตรและการสอน    วันที่ 8 ก.ค. 2560     ห้อง 1512

6.  ป.โท หลักสูตรและการสอน  การสอนภาษาไทย               วันที่ 8 ก.ค. 2560     ห้อง 1368

7.  ป.โท หลักสูตรและการสอน  การสอนศิลปะ                    วันที่ 8 ก.ค. 2560     ห้อง 1343 

8.  ป.โท หลักสูตรและการสอน  การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา   วันที่ 8 ก.ค. 2560      ห้อง 1255

    
 
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
วันที่ : 5/07/17 - 15:21  เปิดอ่าน 741 ครั้ง
 
 
 
 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมนำเสนอแนวคิดในการประชุมระดมสมองจัดโดยสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิดมหกรรมสุขภาพเนื่องในวันมหิดล
คณะศึกษาศาสตร์ จัดทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา MBA มข.
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์