แจ้ง ห้องสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษา ป.โท และ ป.เอก : ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 รอบ 2 วันที่ 7-8 ก.ค.2560
 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2560  รอบที่  2

ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2560

* ผู้เข้าสอบ รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น.  ณ ห้องงานบริการการศึกษา (ชั้น 1)

  คณะศึกษาศาสตร์ มข.  และ  

เข้าห้องสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.  ณ ห้องสอบที่กำหนด ตามไฟล์แนบ

 
 
 

1.  ป.เอก หลักสูตรและการสอน           วันที่ 8 ก.ค. 2560         ห้อง 1535   

2.  ป.โท เทคโนโลยีการศึกษา            วันที่ 8 ก.ค. 2560         ห้อง 1217  

 3. ป.โท คณิตศาสตรศึกษา               วันที่ 7 ก.ค. 2560         ห้อง 1368   

4.  ป.โท การบริหารการศึกษา             วันที่ 8 ก.ค. 2560         ห้อง 1412

5.  ป.โท หลักสูตรและการสอน  พัฒนาหลักสูตรและการสอน    วันที่ 8 ก.ค. 2560     ห้อง 1512

6.  ป.โท หลักสูตรและการสอน  การสอนภาษาไทย               วันที่ 8 ก.ค. 2560     ห้อง 1368

7.  ป.โท หลักสูตรและการสอน  การสอนศิลปะ                    วันที่ 8 ก.ค. 2560     ห้อง 1343 

8.  ป.โท หลักสูตรและการสอน  การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา   วันที่ 8 ก.ค. 2560      ห้อง 1255

    
 
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
วันที่ : 5/07/17 - 15:21  เปิดอ่าน 667 ครั้ง
 
 
 
 
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2561
เปิดปฐมฤกษ์ ศึกษาศาสตร์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อจัดตั้ง มูลนิธิ 50 ปี ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์จัด 3กิจกรรมใหญ่ เนื่องในโอกาส 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม workshop ในหัวข้อ DEVELOPING RESEARCH PROPOSALS
ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ร่วมทีมวิจัยรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)