ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (ขยายเวลรับผลงานถึง 31 สิงหาคม 2560)
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น (Japan Foundation) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11  ภายใต้หัวข้อ “JAPAN’S EDUCATION…RIGHT? การศึกษาญี่ปุ่น...สิทธิ? ความถูกต้อง? เลี้ยวขวา?มีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย:   อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ผลงาน:   งานวิชาการในหัวข้อทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษา

รูปแบบ:   การนำเสนอปากเปล่า 

บทความนำเสนอ ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ความยาว 10-15 หน้ากระดาษ A4 พร้อมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีคำสำคัญไม่เกิน  5 คำ

   แบบตัวอักษร:    

   ภาษาไทย Th Sarabun New14 พอยท์       ตัวอย่าง ญี่ปุ่นศึกษา

   ภาษาอังกฤษ Cordia New 14 พอยท์         ตัวอย่าง “Japanese Studies”

   ภาษาญี่ปุ่น MS Mincho 10 พอยท์             ตัวอย่าง 日本学

 

กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์:  ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560  31 สิงหาคม 2560

ส่งอีเมล์มาที่:  jsat2560@gmail.com (แนบไฟล์ .doc และไฟล์ PDF)

 

ชำระเงินค่าลงทะเบียน:

โอนเงินไปที่      บัญชีเงินฝากออมทรัพย์    

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ชื่อบัญชี: สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย

เลขที่บัญชี: 235-230435-6

 

 ค่าลงทะเบียน (ชำระภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2560)

 ·   ผู้นำเสนอผลงาน : 

 1. บุคคลทั่วไป  2,000 บาท (สมาคมฯ จะสนับสนุนที่พัก 1 คืนและอาหารในวันจัดประชุม)

           2. นักศึกษา  ไม่เก็บค่าลงทะเบียน (สมาคมฯ จะสนับสนุนที่พัก 1 คืนและอาหารในวันจัดประชุม)     

·   ผู้เข้าร่วมแต่ไม่นำเสนอผลงาน (ประสงค์จะรับเอกสารและอาหาร)  500 บาท

·  ผู้เข้าร่วมแต่ไม่นำเสนอผลงาน (ไม่ประสงค์จะรับเอกสารและอาหาร)  ไม่เก็บค่าลงทะเบียน


ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน:  https://goo.gl/forms/9a1mRd802cViIXgC3

 

หมายเหตุ

1. ผู้ที่นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการฯ และบทความผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิบทความจะได้ตีพิมพ์ในวารสาร jsn Journal (TCI กลุ่ม 1)

2. ผลงานที่จะนำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนำเสนอในที่ประชุมใดๆ มาก่อน

3. ผู้ที่นำเสนอบทความต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย (ติดต่อสมาคมฯ http://jsat.or.th/)

4. สมาคมจะสนับสนุนค่าที่พัก 1 คืน และอาหารแก่ผู้นำเสนอบทความ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 043343452 ต่อ 303 โทรสาร 043343454

E-mail: jsat2560@gmail.com

 

 


   
 
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายจักรพงษ์ ทองผาย
วันที่ : 23/06/17 - 11:20  เปิดอ่าน 1180 ครั้ง
 
 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
ศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2560
ศึกษาศาสตร์ร่วมกิจกรรมสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ Sithan KKU Festival 2017
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ร่วมฟังบรรยาย
คณะศึกษาศาสตร์ “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9”
ศึกษาศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ประจำปี 2560