Call for Papers : เชิญส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICER 2017
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดประชุมวิชาการทางการศึกษานานาชาติครั้งที่ 10 "International Conference on Educational Research (ICER)Challenging Education for Future Change" หรือ ICER 2017 ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

การประชุมวิชาการ ICER 2017 จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครบรอบ 49 ปี และเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัยและนักการศึกษาจากทั่วโลก ได้แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยทางการศึกษา มุ่งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับนานาชาติ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเตรียมรับมือกับความท้าทายด้านการศึกษาสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งการประชุมฯ ICER 2017 นี้ได้รับความร่วมมือจาก The Education University of Hong Kong, ฮ่องกง Mindanao State University-Illigan Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์ State University of Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย Central University of Technology, Free State ประเทศแอฟริกาใต้  สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (กลุ่ม 16)

 

รูปแบบของการประชุมแบ่งได้เป็นสองส่วนสำคัญ คือ การบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาชาวต่างประเทศ ส่วนที่สองจะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของผู้ที่ส่งผลงานให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุม (Proceeding) โดยแยกห้องประชุมย่อยตามประเด็นของการวิจัย นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ การจัดนิทรรศการการของสาขาวิชาต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ยังเป็นเจ้าภาพร่วมกับ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “APEC-Khon Kaen International Symposium 2017” ภายใต้หัวข้อ Innovation of Mathematics Education through Lesson Study Challenges to Energy Efficiency on STEM and Cross-border Education ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2560 โดยจัดควบคู่ไปกับการประชุม ICER 2017 รูปแบบของการประชุมเป็นการบรรยายพิเศษและการนำเสนอ/อภิปรายผลงานวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ การสาธิตการสอนและการจัดนิทรรศการของโรงเรียนในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 


ผู้สนใจส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ ICER 2017 และประสงค์จะตีพิมพ์ผลงานในเอกสารประกอบการประชุม (Proceedings) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/kku.ac.th/icer2017/home หมดเขตส่งบทคัดย่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (ส่งผลงานออนไลน์ทางเว็บไซต์ ICER 2017 เท่านั้น)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ICER 2017

Faculty of Education, Khon Kaen University

Muang, Khon Kaen, THAILAND

Phone: +66 (0)4334 3452 Ext.303

Fax: +66 (0)4334 3454

Email: icer.kku@gmail.com

https://sites.google.com/kku.ac.th/icer2017/home

   
 
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายจักรพงษ์ ทองผาย
วันที่ : 23/06/17 - 10:52  เปิดอ่าน 2324 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์จัด 3กิจกรรมใหญ่ เนื่องในโอกาส 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม workshop ในหัวข้อ DEVELOPING RESEARCH PROPOSALS
ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ร่วมทีมวิจัยรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมการประชุมระดับนานาชาติ APEC-Tsukuba and UNESCO (MGIEP)
ศึกษาศาตร์ร่วมพิธีเปิด อบรมข้าราชการจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2