Call for Papers : เชิญส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICER 2017
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดประชุมวิชาการทางการศึกษานานาชาติครั้งที่ 10 "International Conference on Educational Research (ICER)Challenging Education for Future Change" หรือ ICER 2017 ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

การประชุมวิชาการ ICER 2017 จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครบรอบ 49 ปี และเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัยและนักการศึกษาจากทั่วโลก ได้แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยทางการศึกษา มุ่งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับนานาชาติ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเตรียมรับมือกับความท้าทายด้านการศึกษาสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งการประชุมฯ ICER 2017 นี้ได้รับความร่วมมือจาก The Education University of Hong Kong, ฮ่องกง Mindanao State University-Illigan Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์ State University of Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย Central University of Technology, Free State ประเทศแอฟริกาใต้  สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (กลุ่ม 16)

 

รูปแบบของการประชุมแบ่งได้เป็นสองส่วนสำคัญ คือ การบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาชาวต่างประเทศ ส่วนที่สองจะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของผู้ที่ส่งผลงานให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุม (Proceeding) โดยแยกห้องประชุมย่อยตามประเด็นของการวิจัย นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ การจัดนิทรรศการการของสาขาวิชาต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ยังเป็นเจ้าภาพร่วมกับ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “APEC-Khon Kaen International Symposium 2017” ภายใต้หัวข้อ Innovation of Mathematics Education through Lesson Study Challenges to Energy Efficiency on STEM and Cross-border Education ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2560 โดยจัดควบคู่ไปกับการประชุม ICER 2017 รูปแบบของการประชุมเป็นการบรรยายพิเศษและการนำเสนอ/อภิปรายผลงานวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ การสาธิตการสอนและการจัดนิทรรศการของโรงเรียนในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 


ผู้สนใจส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ ICER 2017 และประสงค์จะตีพิมพ์ผลงานในเอกสารประกอบการประชุม (Proceedings) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/kku.ac.th/icer2017/home หมดเขตส่งบทคัดย่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (ส่งผลงานออนไลน์ทางเว็บไซต์ ICER 2017 เท่านั้น)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ICER 2017

Faculty of Education, Khon Kaen University

Muang, Khon Kaen, THAILAND

Phone: +66 (0)4334 3452 Ext.303

Fax: +66 (0)4334 3454

Email: icer.kku@gmail.com

https://sites.google.com/kku.ac.th/icer2017/home

   
 
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายจักรพงษ์ ทองผาย
วันที่ : 23/06/17 - 10:52  เปิดอ่าน 2426 ครั้ง
 
 
 
 
พลศึกษาร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศึกษาศาสตร์สืบสานประเพณี “สงกรานต์ศึกษาศาสตร์” ประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีผู้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดหวัดขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับตำแหน่งใหม่ รองแม่ทัพภาคที่ 2 และผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 11 ปี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิธีเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ 2561