แจ้ง การจัดสอบคัดเลือก ป.โท และ ป.เอก : ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 รอบ 2
 

สถานที่สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคต้น  ปีการศึกษา  2560  สำหรับผู้สมัครแบบปกติทั่วไป รอบที่  2  สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา ในวันเสาร์ที่  24 มิ.ย. 2560  เวลา  09.00-12.00 น.  ณ ห้อง 1454 และ 1455 (ชั้น  4) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    (ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ)

--------------------------------

 

หมายเหตุ  ผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์   ในวันเสาร์ที่ 8 ก.ค. 2560 รายงานตัวเข้าสอบเวลา  08.30 น. ณ ห้องงานบริการการศึกษา (ชั้น 1) คณะศึกษาศาสตร์   (ผู้สมัครที่ไม่ได้จบทางด้านการศึกษา แต่มีวุฒิทางการศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู โปรดนำมาแสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมหภาษณ์ ด้วย)     (รายชื่อติดตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 4 ก.ค.60)  


 
 
 
 
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
วันที่ : 20/06/17 - 10:42  เปิดอ่าน 547 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์จัด 3กิจกรรมใหญ่ เนื่องในโอกาส 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม workshop ในหัวข้อ DEVELOPING RESEARCH PROPOSALS
ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ร่วมทีมวิจัยรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมการประชุมระดับนานาชาติ APEC-Tsukuba and UNESCO (MGIEP)
ศึกษาศาตร์ร่วมพิธีเปิด อบรมข้าราชการจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2