แจ้ง การจัดสอบคัดเลือก ป.โท และ ป.เอก : ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 รอบ 2
 

สถานที่สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคต้น  ปีการศึกษา  2560  สำหรับผู้สมัครแบบปกติทั่วไป รอบที่  2  สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา ในวันเสาร์ที่  24 มิ.ย. 2560  เวลา  09.00-12.00 น.  ณ ห้อง 1454 และ 1455 (ชั้น  4) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    (ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ)

--------------------------------

 

หมายเหตุ  ผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์   ในวันเสาร์ที่ 8 ก.ค. 2560 รายงานตัวเข้าสอบเวลา  08.30 น. ณ ห้องงานบริการการศึกษา (ชั้น 1) คณะศึกษาศาสตร์   (ผู้สมัครที่ไม่ได้จบทางด้านการศึกษา แต่มีวุฒิทางการศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู โปรดนำมาแสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมหภาษณ์ ด้วย)     (รายชื่อติดตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 4 ก.ค.60)  


 
 
 
 
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
วันที่ : 20/06/17 - 10:42  เปิดอ่าน 637 ครั้ง
 
 
 
 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมนำเสนอแนวคิดในการประชุมระดมสมองจัดโดยสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิดมหกรรมสุขภาพเนื่องในวันมหิดล
คณะศึกษาศาสตร์ จัดทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา MBA มข.
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์