ศึกษาศาสตร์สืบสานประเพณีสงกรานต์ บุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีของไทย สร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม และเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้มีพระคุณ เสริมสิริมงคลชีวิต ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2560

 
 

 

 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560  เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานบุญเดือนห้า : แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้นำนักศึกษา บุคลากร รดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานบุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส เน้นพิธีกรรมเรียบง่าย มีกิจกรรมประกวดขบวนแห่พระพุทธรูปประจำแต่ละคณะ  และชมขบวนแห่พุทธบูชาและนางสังขาร โดยภายในขบวนแห่ไม่อนุญาตให้ใช้รถที่ใช้น้ำมันเพื่อลดมลภาวะ โดยเริ่มตั้งขบวนแห่ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก เวลา 13.00 น. จากนั้นเคลื่อนขบวนไปยัง  อาคารพุทธศิลป์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมทำกิจกรรมประกวดก่อเจดีย์ทราย (ตบประทาย)  สรงน้ำพระพุทธรูป สักการะพระบรมสารีริกธาตุ  สรงน้ำหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. และตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สุดท้ายรดน้ำขอพรผู้อาวุโสประจำมหาวิทยาลัย บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่าย ทว่าสงบ และเต็มไปด้วยความศรัทธา นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ต่างแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย นับการปลุกภาพจำในในอดีตให้ปรากฏในรั้วมอดินแดงแห่งนี้อย่างงดงามอีกครั้ง

โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบวนแห่ และรางวัลชนะเลิศ ประกวดนางสังขาร ประจำปี 2560


เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 คณะศึกษาศาสตร์ จัดงานประจำปี “สงกรานต์ศึกษาศาสตร์” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากร ผู้อาวุโส ผู้เกษียณอายุราชการร่วมกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย พิธีทำบุญวันสงกรานต์ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป  และร่วมเปลี่ยนผ้าอังสะและทรงน้ำ พระพุทธโรจนปัญญา” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ จากนั้นประธานในพิธีนำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส และผู้เกษียณอายุราชการที่มาร่วมงาน ซึ่งสัมผัสได้ถึงบรรยายกาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองซึ่งเป็นพื้นที่คณาจารย์รุ่นเก่าที่เกษียณอายุราชการได้พบปะพูดคุยและอวดพรแก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
แหล่งที่มาของข่าว :

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 12/04/17 - 14:08  เปิดอ่าน 1113 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์จัด 3กิจกรรมใหญ่ เนื่องในโอกาส 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม workshop ในหัวข้อ DEVELOPING RESEARCH PROPOSALS
ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ร่วมทีมวิจัยรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมการประชุมระดับนานาชาติ APEC-Tsukuba and UNESCO (MGIEP)
ศึกษาศาตร์ร่วมพิธีเปิด อบรมข้าราชการจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2