ศึกษาศาสตร์สืบสานประเพณีสงกรานต์ บุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีของไทย สร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม และเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้มีพระคุณ เสริมสิริมงคลชีวิต ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2560

 
 

 

 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560  เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานบุญเดือนห้า : แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้นำนักศึกษา บุคลากร รดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานบุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส เน้นพิธีกรรมเรียบง่าย มีกิจกรรมประกวดขบวนแห่พระพุทธรูปประจำแต่ละคณะ  และชมขบวนแห่พุทธบูชาและนางสังขาร โดยภายในขบวนแห่ไม่อนุญาตให้ใช้รถที่ใช้น้ำมันเพื่อลดมลภาวะ โดยเริ่มตั้งขบวนแห่ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก เวลา 13.00 น. จากนั้นเคลื่อนขบวนไปยัง  อาคารพุทธศิลป์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมทำกิจกรรมประกวดก่อเจดีย์ทราย (ตบประทาย)  สรงน้ำพระพุทธรูป สักการะพระบรมสารีริกธาตุ  สรงน้ำหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. และตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สุดท้ายรดน้ำขอพรผู้อาวุโสประจำมหาวิทยาลัย บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่าย ทว่าสงบ และเต็มไปด้วยความศรัทธา นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ต่างแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย นับการปลุกภาพจำในในอดีตให้ปรากฏในรั้วมอดินแดงแห่งนี้อย่างงดงามอีกครั้ง

โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบวนแห่ และรางวัลชนะเลิศ ประกวดนางสังขาร ประจำปี 2560


เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 คณะศึกษาศาสตร์ จัดงานประจำปี “สงกรานต์ศึกษาศาสตร์” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากร ผู้อาวุโส ผู้เกษียณอายุราชการร่วมกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย พิธีทำบุญวันสงกรานต์ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป  และร่วมเปลี่ยนผ้าอังสะและทรงน้ำ พระพุทธโรจนปัญญา” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ จากนั้นประธานในพิธีนำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส และผู้เกษียณอายุราชการที่มาร่วมงาน ซึ่งสัมผัสได้ถึงบรรยายกาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองซึ่งเป็นพื้นที่คณาจารย์รุ่นเก่าที่เกษียณอายุราชการได้พบปะพูดคุยและอวดพรแก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
แหล่งที่มาของข่าว :

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 12/04/17 - 14:08  เปิดอ่าน 1274 ครั้ง
 
 
 
 
พลศึกษาร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศึกษาศาสตร์สืบสานประเพณี “สงกรานต์ศึกษาศาสตร์” ประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีผู้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดหวัดขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับตำแหน่งใหม่ รองแม่ทัพภาคที่ 2 และผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 11 ปี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิธีเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ 2561