ศึกษาศาสตร์ ร่วมงานบุญข้าวจี่วาเลนไทน์
 

 

เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายวางแผน พร้อมด้วยบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดและร่วมตักบัตร บุญข้าวจี่วาเลนไทน์ ประจำปี 2560 ณ บริเวณริมบึงสีฐานและ อาคารพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

 ในปัจจุบันวัฒนธรรมสมัยนิยมได้กลืนกินวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิม กระทั่งเกือบเลือนหายไป สิ่งหนึ่งที่สามารถทำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถคงอยู่ได้นั้นต้องใช้การผสมผสานบูรณาการร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมสมัยนิยมและวัฒนธรรมดั้งเดิม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามและรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ

เช่นเดียวกับบุญข้าวจี่ หรือบุญเดือนสาม วัฒนธรรมตามวิถีของชุมชนชาวอีสาน  ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งในหมู่หนุ่มสาวรุ่นใหม่ มักคุ้นเคยกับวันวาเลนไทน์มากกว่า  ฉะนั้นเพื่อให้คนหนุ่มสาวได้ฉลองความรักในเทศกาลวาเลนไทน์และมีโอกาสสืบสานประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงบูรณาการระหว่างงานบุญข้าวจี่(วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติไทย)และวันวาเลนไทน์ (วัฒนธรรมสมัยนิยมจากชาติตะวันตก) กลายเป็นบุญข้าวจี่วาเลนไทน์  ภายใต้แนวคิดไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่ โดยใช้กลยุทธ์ผสมผสานทางวัฒนธรรมให้เกิดการสืบทอดประเพณีอันงดงาม

         รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า งานบุญข้าวจี่วาเลนไทน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมอันดีงานแก่เยาวชน  ผ่านรูปแบบการจัดงานร่วมสมัย  ภายใต้แนวคิดไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่ โดยพยายามสอดแทรกแนวคิดและตีความหมายของความรักให้กว้างขึ้น โดยเฉพาะความรักความสามัคคีของคนในท้องถิ่นล้วนแต่เป็นประเพณีที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ออกมาร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กัน ทั้งยังต้องการที่จะฟื้นฟู ค้นหาคุณค่า ความหมายที่ซ่อนแฝง ให้แก่เยาวชนได้ตระหนัก นำทั้งสองวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างชิ้นเชิงมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุคสมัย ผสานได้อย่างลงตัว

        “ชาวอีสานมีชีวิตผูกพันอยู่กับความเชื่อทางศาสนา  จึงมักมีประเพณีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตลอดปี เรียกว่าฮีต 12  โดยยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน  ดังเช่น บุญข้าวจี่ นิยมจัดในราวกลางเดือนหรือปลายเดือนสาม  คือ  ภายหลังการทำบุญวันมาฆบูชา  (เดือนสาม ขึ้น ๑๔ ค่ำ) บุญข้าวจี่เป็นกิจกรรมร่วมของชุมชนหลายหมู่บ้าน โดยชาวบ้านจะคัดเลือกข้าวที่ดีที่สุดนำมาถวายเป็นพุทธบูชา มาผ่านกรรมวิธีจี่ข้าว(การนำข้าวเหนียวเป็นปั้นไปปิ้งไฟด้วยเตาถ่าน) เพื่อตักบาตรข้าวจี่ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์”   รศ.ดร. เกรียงไกร กล่าว

        ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายสืบสานฮีต 12 ท้องถิ่นให้ปรากฏเป็นรูปธรรม โดยมีโจทย์ว่าทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ร่วมกับคนในชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน  ฉะนั้นจึงผลักดันกิจกรรมฮีต 12 สร้างความร่วมมือระหว่างชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และนักศึกษา  ผสานเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อช่วยกันสืบทอดประเพณีที่งดงามให้คงอยู่คู่ชาวไทยสืบไป

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
แหล่งที่มาของข่าว :

บทความ : จิราพร ประทุมชัย กองสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 17/02/17 - 13:32  เปิดอ่าน 263 ครั้ง
 
 
 
 
“ข่อยฮักเจ้าหลาย..มายสคูล (My School)” บวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์ครบรอบ 50ปี ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ต้อนรับการศึกษาดูงานจาก คณะครุศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี
ฝ่ายวิจัยจัดอบรมการเขียนตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
ศึกษาศาสตร์เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย ในงาน ชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2561
เหรียญแรกกีฬาเปตอง
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี 10ปี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น