ศึกษาศาสตร์ ร่วมสมทบทุนรวมน้ำใจ มข. ฝ่าวิกฤติอุทกภัยภาคใต้
 

 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. คุณจรัสศรี จุฑาจินดาเขต หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมมอบเงิน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ ในโครงการคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน ผ่านบัญชี “รวมน้ำใจ มข. ช่วยน้ำท่วม”

 
 

 

เนื่องด้วยปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้สร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนภาคใต้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสถานอุดมศึกษาหลายแห่ง  มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีความห่วงใยเครือข่ายอุดมศึกษาในภาคใต้จึงมีความประสงค์ช่วยเหลือสถานศึกษาตลอดจนประชาชนที่ประสบภัยทางภาคใต้  โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคนช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ โดยการร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ผ่าน บัญชี “รวมน้ำใจ มข. ช่วยน้ำท่วม”เลขที่บัญชี 402-734-360-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

         รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า จากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะอุดมศึกษาได้ดำเนินตามยุทธศาสตร์ที่ 3  Culture and Care Community  เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยและดูแลชุมชน รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาวะวิกฤติที่ประชาชนทางภาคใต้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงขอเชิญชวนทุกท่านช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้โดยเปิดรับบริจาคในรูปแบบการระดมทุน โดยนำไปสมทบทุนกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นต้น

        “ภาคใต้มักประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำอย่างที่เราทราบกัน แต่ครั้งนี้เป็นครั้งรุนแรงที่สุด โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษา หลายแห่งที่ได้รับผลกระทบ การร่วมใจครั้งนี้จึงถือเป็นการส่งกำลังใจไปยังสถาบันอุดมศึกษาและประชาชนทางภาคใต้ทุกคน ให้ทุกคนกลับมาเข้มแข็งอย่างเร็ว” อธิการบดีกล่าว

         มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดช่องทางรับบริการ ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ โดยผู้ที่ต้องการจะช่วยเหลือสามารถร่วมบริจาคเงินได้ตั้งแต่ บัดนี้ถึงเป็นต้นไป ผ่านบัญชี “รวมน้ำใจ มข. ช่วยน้ำท่วม” เลขที่บัญชี 402-734-360-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในวันนี้

 

        ในการนี้สามารถนำสำเนามาใช้ในการลดหย่อนภาษี หรือหากต้องการบริจาคในรูปแบบสิ่งของสามารถนำมาบริจาคได้ที่บริเวณชั้น 1 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ กองสื่อสารองค์กร โทร 043 202204

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 19/01/17 - 16:34  เปิดอ่าน 100 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์สืบสานประเพณีสงกรานต์ บุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์รับประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ต้นแบบในการพัฒนาการสอน ด้าน Open Approach in Teaching Mathematics”
รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้รับการยกย่องและชื่นชมจาก Sato Yo International Scholarship Foundation (SISF) ประเทศญี่ปุ่น
ร่วมเป็นเกียรติ ครบรอบ 10 ปี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ”
ศึกษาศาสตร์จัดอบรมคณาจารย์เพื่อพัฒนาก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น