คณบดี มอบโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 

 

    เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.35 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางไปเป็นประธานในการมอบโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ นางสาวฉัตรกนิษฐ์ สราญฤทธิชัย ชั้น ม.6/5 และนายชัยธวัช ปีตธวัชชัย ชั้น ม.6/1 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เนื่องในสัปดาห์วันมหิดล ประจำปี 2556 ซึ่งจัดที่ วิทยาลัยแพทยพระมงกุฏเกล้า พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท ชาวโรงเรียนสาธิต และคณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

 
 

 

ภาพประกอบ

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายสมเจตน์ แก้ววงษ์
วันที่ : 13/08/13 - 14:05  เปิดอ่าน 279 ครั้ง