ชื่อผู้ลงประกาศ : 
วันที่ :   เปิดอ่าน  ครั้ง
 
 
 
 
เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ดูงานโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงฯ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ตัวแทนประเทศไทยนำเสนอ Country Report ในการประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 32
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2559
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คว้า 100,000 บาท รางวัลชนะเลิศประกวดภาพยนตร์สั้น วันศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักวิชาการญี่ปุ่นลงพื้นที่วิจัยการสอนฯ ต่อยอดจากผลงานอาจารย์ศึกษาศาสตร์
ขอเรียนเชิญร่วมงาน “มุทิตาจิต” ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559