สัมมนาทางการบริหารการศึกษา เรื่อง “แนวโน้มการบริหารการศึกษาไทยในทศวรรษหน้า :ประเด็นสู่การวิจัย” สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 

 

เมื่อวันเสาร์ที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดยท่าน  ผศ.ดร  เสาวนี  ตรีพุทธรัตน์  และคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่าน  พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่   30  และ  31  ได้จัดการสัมมนาทางการบริหารการศึกษา  เรื่อง  “แนวโน้มการบริหารการศึกษาไทยในทศวรรษหน้า  :  ประเด็นสู่การวิจัย” 

 

 
 
 

อ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม >> http://ednet.kku.ac.th/~ed-admm/news/News21.html

   
 
        
 
แหล่งที่มาของข่าว :

เว็ปไซท์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายปพนพัทร์ สิทธิสมจินต์
วันที่ : 7/07/13 - 10:24  เปิดอ่าน 302 ครั้ง