ชื่อผู้ลงประกาศ : 
วันที่ :   เปิดอ่าน  ครั้ง
 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมในพิธีไหว้ครู คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหารพบนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่นขอเชิญชวนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
ฝ่ายวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ จัดอบรมโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย