ชื่อผู้ลงประกาศ : 
วันที่ :   เปิดอ่าน  ครั้ง
 
 
 
 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมสัมภาษณ์สดในช่วง “สนทนาสถาบัน” สถานีวิทยุจุฬาฯ CU Radio 101.5
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.
มข. จัดอบรมครูตามโครงการคูปองพัฒนาครูของ สพฐ.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ