ชื่อผู้ลงประกาศ : 
วันที่ :   เปิดอ่าน  ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์จัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนลงพื้นที่จริงฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ตัวแทน นศ. ร่วมแรกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาวิชาชีพครูกับ ม. เครือข่ายในโครงการ Exploring ASEAN Community 2559
ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มข. เข้าดูงานด้านกิจการและพัฒนานักศึกษา
ขอเชิญร่วมงาน เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่10
ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในโอกาสเยือน มข.
สัมมนาเชิงปฏิบัติการครบรอบ 12 ปี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์