ชื่อผู้ลงประกาศ : 
วันที่ :   เปิดอ่าน  ครั้ง
 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์ มอบทุนสนับสนุนให้ นศ.เดินทางเข้าร่วมสัมมนาAPEC-TSUKUBA Lesson Study ณ ประเทศญี่ปุ่น
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับตำแหน่งคณบดี
สร้างความศรัทธาวิชาชีพครู สโมสรนักศึกษาศึกษาศาสตร์ จัด“ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 12”
ผู้บริหารและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ทักษิณ
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มข.ร่วมโครงการยุวโฆษก จัดโดยสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี