คณบดีคณะศึกษาศาสตร์รับโล่ Autistic Khon Kaen Award จากสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น
 

 

            ด้วยสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคล    ออทิสติก สติปัญญา และสมาธิสั้น ร่วมกับภาคีเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำคุณความดีอันสมควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ สมาคมฯ จึงได้จัด “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี งานปีใหม่อิ่มใจได้รักออทิสติก และงานมอบโล่ Autistic Khon Kaen Award”  ขึ้น เมื่อวันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2556  ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานชั้น 1 (บริษัท ฟอร์จูน แมชชีนเนอรรี่ จำกัด) โดยนายบุรี เสรีโยธิน นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของสาคมฯ และได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธรวัฒน์ พลอยโสภณ เป็นผู้มอบโล่ Autistic Khon Kaen Award และกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ แนวคิดการดำเนินงานด้านคนพิการของจังหวัดขอนแก่น 

 

 
 

 

            ซึ่งงานดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ได้รับมอบโล่ Autistic Khon Kaen Award จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งภาคีเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบโล่ จำนวน 43 ท่าน


   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นางสาวอารีรัตน์ วสุริย์
วันที่ : 23/01/13 - 15:51  เปิดอ่าน 440 ครั้ง