ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555
 

 

กำหนดการ

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี  พ.ศ.2555

วันพุธที่ 19 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล

*************************

    12:30-13:00    เชิญผู้เกษียณและอาจารย์อาวุโสพักผ่อน ณ ห้องรับรอง

    13:00-14:30    พิธีเปิดนิทรรศการหน้าห้องประชุม

แขกผู้มีเกียรติชมนิทรรศการ มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพกับผู้เกษียณ

    14:30                งานแสดงมุทิตาจิตภายในห้องประชุม

พิธีกรเชิญประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

กล่าวเปิดงาน การแสดงของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน

    15:00                 เชิญผู้เกษียณขึ้นสู่เวที ฉายวีดีทัศน์ประวัติผู้เกษียณ     15 ท่าน

    16:00                 ผู้เกษียณกล่าวแสดงความรู้สึก    4 ท่าน

    16:30                 การกล่าวแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณ ตามลำดับดังต่อไปนี้

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี    อินทร์ประสิทธิ์   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

- รองศาสตราจารย์ ดร.ระจิต      ตรีพุทธรัตน์      ประธานชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข.

     16:45                 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณถ่ายภาพร่วมกัน

     17:00                 รับประทานอาหาร ณ ลานจอดรถด้านทิศเหนือ

                             

  หมายเหตุ  :  การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย

 

 
 
 
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : โสภัณ พรมโสดา
วันที่ : 19/09/12 - 10:24  เปิดอ่าน 702 ครั้ง