มข.สร้างชื่อ รัฐมนตรีศึกษาในที่ประชุม APEC ให้การยกย่อง
 

 

เราต้องขอบคุณสมาชิกที่ช่วยกันสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพ รวมทั้งความพยายามด้านการศึกษาในอนาคตของภูมิภาค APEC ที่ประชุมรัฐมนตรีจะต้องปรบมือและขอบคุณเพื่อแสดงความชื่นชมยินดีให้กับความก้าวหน้าของโครงการที่เป็น University Sponsor Project ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยให้ความสนับสนุน  พร้อมทั้งระบุชัดเจนว่าเป็นด้านการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย  และมหาวิทยาลัยทสึคุบะ (University of Tsukuba)  ประเทศญี่ปุ่น

ข้อความข้างบนเป็นส่วนหนึ่งในข้อ 16 แห่งวาระการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของกลุ่มสมาชิกเอเปค ครั้งที่ 5th APEC Education Ministerial Meeting Joint Statement Lesson Study and Envisioning Together for the Future and Hope เมื่อวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2555 ณ เมืองเคียงจู ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได้มีการบรรจุวาระที่มีข้อความกล่าวยกย่องมหาวิทยาลัยขอนแก่นประเทศไทย และมหาวิทยาลัยทสึคุบะ (University of Tsukuba) ประเทศญี่ปุ่น และระบุชื่อของโครงการ Mathematics and Science Lesson Study led by Khon Kaen  Thailand  ซึ่งถือว่าเป็นการยากที่จะมีการกล่าวแสดงความชื่นชมแบบเจาะจง แต่ด้วยเห็นความพยายามของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยทสึคุบะ (University of Tsukuba) ที่ช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ในภาคปฏิบัติจริงจากมุมของนักวิชาการมากว่า 6 ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติจึงเป็นที่มาของข้อความดังกล่าว ซึ่งนับว่าเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในฐานะตัวแทนของประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษา ของกลุ่มสมาชิก APEC ในครั้งนี้ เปิดเผยว่า การประชุมสมาชิคเอเปค APEC  เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีที่มีความสำคัญสูง และจะมีการประชุมกลุ่มคณะทำงานเพื่อรองรับนโยบายของที่ประชุมรัฐมนตรีมาจัดทำแนวทางการดำเนินงานลงไปสู่การปฏิบัติจริง โดยมีสมาชิกมากจาก 21 ประเทศที่มีพื้นที่ครอบคลุมสองฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งมายาวนาน และกำหนดแนวดำเนินการให้กับประเทศสมาชิกจะต้องดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

 
 

 

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้ถูกกล่าวอ้างถึงเป็นฐานะผู้นำความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้นแบบในการดำเนินโครงการอื่นๆ อาทิ มหาวิทยาลัยหมิงฉวน ประเทศจีน เปลี่ยนทิศทางการดำเนินโครงการจากการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ เป็นการศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศ ซึ่งทำให้ประสบความสำเร็จได้ นอกจากนั้น ยังได้ให้ความช่วยเหลือโครงการของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสนับสนุนโครงการ ALCob ของ มหาวิทยาลัยแห่งชาติปูซาน ประเทศเกาหลี โดยการเตรียมความพร้อมครูมัธยมปลายผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาของสถาบันการศึกษาแห่งชาติ ประเทศสิงคโปร์  และ มหาวิทยาลัยไวกาโต้ ประเทศนิวซีแลนด์  โดยมีมหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย และมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เข้าร่วมอีกด้วย

 

จากผลงานในการดำเนินการโครงการ Lesson Study เป็นที่ประจักษ์ ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  จึงได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ไปจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 6 ปี ที่ผ่านมา ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ให้รายละเอียดแก่ผู้สนใจ ที่ประเทศสิงคโปร์ นับว่าเป็นส่วนการแสดงนิทรรศการที่มีความสำคัญเนื่องจากได้รับเกียรติตั้งบู้ธติดกันกับมหาวิทยาลัยทสึคุบะ (University of Tsukuba) ประเทศญี่ปุ่นโดยไม่ต้องเรียงผังตามตัวอักษร โดยมี รศ.มะซะมิ อิโซดะ (Assoc.Prof. Masami Isoda) ที่ได้รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อปีที่แล้วเป็นผู้นำเสนอผลงานประจำส่วนการแสดงนิทรรศการ ทำให้มีโอกาสดีที่รัฐมนตรีศึกษาของประเทศบรูไน และรัฐมนตรีศึกษาของประเทศสิงคโปร์ที่มีส่วนการแสดงนิทรรศการด้านข้าง ได้เข้าซักถามขอทราบรายละเอียดหนังสือจากโครงการ Lesson Study ทำให้ทราบว่าหนังสือชุดดังกล่าวได้ถูกแปลเป็นภาษาบรูไนแล้ว นอกจากนั้นยังได้รับการแปลเป็นภาษาสแปนิช ภาษาสเปน ภาษาสิงคโปร์ด้วย

ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  เผยต่อไปว่า ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในแทบทุกด้าน แต่อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์รับเชิญไปเป็นวิทยากรอบรมให้กับครูของประเทศสิงคโปร์ในเรื่อง Lesson Study หลายครั้งด้วยกัน นับว่าเป็นที่น่ายินดีที่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่มีชื่อเสียงแต่ได้รับความ

   

   

   
 
        
 
แหล่งที่มาของข่าว :

 http://www.news.kku.ac.th/kkunews/content/view/12402/

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : โสภัณ พรมโสดา
วันที่ : 19/06/12 - 10:09  เปิดอ่าน 562 ครั้ง