นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ
 

 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 น. นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 13 คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์สุทธิรัตน์ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการระหว่างอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัยเนตรถนอมศักดิ์ ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับในครั้งนี้ และท้ายสุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัยเนตรถนอมศักดิ์ ได้เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ศึกษาดูงานและรับมอบของที่ระลึกเป็น การตอบแทน

 
 

 

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : โสภัณ พรมโสดา
วันที่ : 22/03/12 - 13:18  เปิดอ่าน 592 ครั้ง